Önkéntes Központok Magyarországon

warning: Illegal string offset 'files' in /home/mecses/public_html/fenypont/modules/upload/upload.module on line 281.

A magyarországi Önkéntes Központ Hálózat (ÖKH) az Önkéntes Központ Alapítvány, a Béthel Alapítvány és a CIVIQ – Holland Országos Önkéntes Központ kezdeményezésére jött létre 2005. szeptember 1-én.
Az Önkéntes Központ Hálózat jogi személyiséggel nem rendelkező, érdekképviseleti, érdekérvényesítési feladatokat ellátó szervezet, amely a Hálózatba felvételt nyert, Magyarország területén működő önkéntes központokat összefogó, koordinációs, konzultációs funkciókat betöltő szervezet.
A Hálózat célja:Az önkéntesség országos szintű terjesztése és fejlesztése helyi programok megvalósításán, valamint az Önkéntes Központok együttműködésén keresztül. A magyarországi önkéntesek és az őket foglalkoztató szervezetek tevékenységének, munkájának támogatása.
A Hálózat küldetése: Az önkéntesség kultúrájának terjesztése, valamint a hazai társadalmi környezet pozitív befolyásolása az önkéntesség terjedése és fejlődése érdekében.

Működése:

Az Önkéntes Központ Hálózatot (ÖKH) a budapesti Önkéntes Központ Alapítvány, a békéscsabai Béthel Alapítvánnyal és a hollandiai Országos Önkéntes Központtal (CIVIQ) együttműködésben hívta életre az Európai Unió Phare Access program támogatásának köszönhetően a 2004 őszén elindított országos önkéntes központ hálózatépítő programot követően.
Az Önkéntes Központ Hálózat azóta, a program lezárultával saját lábára állt és azóta is folytatja szakmai munkáját. Az ÖKH tagjai maguk is önkéntes központ funkciót ellátó szervezetek, noha alap tevékenységük sokban eltérhet. Ez azonban csak színesíti és erősíti a hálózati munkát és annak kapcsolatrendszerét. A résztvevő szervezetek mindannyian vállalták, hogy az általuk meghatározott alapvető önkéntes központi funkciókat heti minimum 20 órában térítés mentesen szolgáltatják az érdeklődők számára.
Az ÖKH rendszeres hálózati találkozók szervezésével biztosítja folyamatos kapcsolatot tagjai között, melyek során a belső operatív ügyei mellett sor kerül szakmai tapasztalatcserére, valamint egy-egy szakmai kérdés megvitatására és belső képzésekre.

Szolgáltatások:

Az Önkéntes Központok szolgáltatásai:
Az Önkéntes Központ folyamatosan tájékoztatja a helyi és az adott megyében élő önkénteseket és az őket fogadó szervezeteket valamint a társadalmi környezetet az önkéntességről és az ahhoz kapcsolódó témákról, eseményekről. Népszerűsíti az önkéntességet rendezvényeken, fórumokon és egyéni megkereséseken keresztül valamint önkéntesek és az őket fogadó szervezetek között közvetít, azok összekapcsolásával adatbázis használatán keresztül.

Részletesen:
Népszerűsítés: Önkéntességet népszerűsítő programok szervezése, illetve azokban való közreműködés. Folyamatos tájékoztatás a média számára, annak érdekében, hogy mind többen tudjanak az önkéntesek és fogadó szervezeteik által megvalósított programok eredményeiről.
Tájékoztatás: Információnyújtás az önkéntességről, annak lehetőségeiről, kereteiről, formáiról. Az önkéntesség kapcsán minden információ - az alapfogalmaktól a törvényi szabályozásig – elérhető az önkéntes központoknál.
Közvetítés: Az önkéntes tevékenységre jelentkezők és az önkénteseket fogadó szervezetek igényeinek és lehetőségeinek összehangolása.
Képzések: Képzések, tapasztalatcserék tartása, szervezése önkéntes programokat szervező vagy ilyen programot beindítani kívánó szervezetek és önkéntesek számára. Gondoskodni arról, hogy az önkéntesek kellő tudásra tegyenek szert az általuk végzett önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan, a fogadó szervezetek pedig kellő felkészültséggel működtessenek önkéntes programokat.
Helyi érdekérvényesítés: Az önkéntesek és az önkéntesség érdekeinek általános képviselete valamennyi releváns csoportnál, szervezetnél és intézménynél abból a célból, hogy jó és teljes értékű helyet kapjanak a helyi szabályozásban, a politikában és finanszírozásban.

Az Önkéntes Központok további lehetséges szolgáltatásai a fenti minimum szolgáltatásokon felül az alábbiak lehetnek:

 • Önkéntes Pontok létrehozása: Helyi, települési önkéntes közvetítéssel foglalkozó lehetséges Önkéntes Pontok felkutatása, létrehozása, fejlesztése, megyei szintű koordinálása, tanácsadás.
 • Tematikus önkéntes programok szervezése: Specializált önkéntes programok működtetése, pl. önkéntesség az iskolákban, vállalati önkéntes programok, kórházi önkéntes programok, stb.

  Önkéntes Központok:

  Önkéntes Központ Békéscsaba - Béthel Alapítvány
  5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 2.
  Tel: 66/440-745
  E-mail: szkati@strobeth.hu
  Honlap: http://www.strobeth.hu/
  Programkoordinátor: Szőke Katalin

  Életfa Önkéntes Központ Debrecen - Életfa Segítő Szolgálat Egyesület
  4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.
  Tel: 52/ 502-398
  E-mail: eletfa@debrecenionkentes.hu
  Honlap: http://www.debrecenionkentes.hu/
  Programkoordinátor: Marosszéki Emese

  Önkéntes Központ Pécs - Istenkúti Közösségért Egyesület
  7635 Pécs, Fábián Béla u. 9.
  Tel: 72/510-306
  E-mail: knyihareva@gmail.com
  Honlap: http://www.istenkut.hu/
  Programkoordinátor: Knyihár Éva

  Önkéntes Központ Szekszárd - Mentálhigiénés Műhely Egyesület
  7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
  Tel: 74/511-722
  E-mail: hirek@enternet.hu
  Honlap: http://www.tmciszok.hu/,http://www.mental.hu/
  Programkoordinátor: Cser Heni

  Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest - Önkéntes Központ Alapítvány
  1053 Budapest, Múzeum krt. 23-25. 4/17.
  Tel: 1/457-0614
  E-mail: halozat@onkentes.hu
  Honlap:http://www.oka.hu/, http://www.onkentes.hu/
  Hálózati programvezető: F. Tóth András

  Önkéntes Központ Nyíregyháza - Szocio East Egyesület
  4400 Nyíregyháza, Madách u. 5.
  Tel: 42/400-378
  E-mail: onkentes@szocioeast.hu
  Honlap: http://www.szocioeast.hu/
  Programkoordinátor: Szécsi Szilvia

  Önkéntes Központ Szeged - Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért
  6725 Szeged, Földmíves u. 19
  Tel: 20/464-3989
  E-mail: kozpont@talentumonkentes.hu
  Honlap: http://www.talentumonkentes.hu/
  Programkoordinátor: Zsivkovitsné Gyenes Krisztina

  Önkéntes Központ Zalaegerszeg - Zalai Falvakért Egyesület
  8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 45-49.
  Tel: 92/511-260
  E-mail: zalafalu@axelero.hu, selmeczizsofia@zalafalu.axelero.net
  Honlap: http://www.onkenteszala.hu/,http://www.zalaifalvak.hu/
  Programkoordinátor: Selmeczi Zsófia
  További információk: www.onkenteskozpontok.hu