Az Önkéntességről

warning: Illegal string offset 'files' in /home/mecses/public_html/fenypont/modules/upload/upload.module on line 281.

Az általános definíció szerint az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

Mi motivál Európa-szerte több millió embert, hogy önzetlenül segítsen?

 • Az emberek az önkéntes tevékenységnek köszönhetően gyakorlatot szereznek, kiszélesítik ismeretségi körüket és gyakran ennek köszönhetően jutnak később fizetett munkahelyhez.
 • A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik.
 • A nyugdíjas önkéntesek számára a magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés elkerülésére kínál alternatívát.
 • Egyre több piaci szervezet figyel fel arra, hogy szakembereinek önkéntes munkára való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak kreativitásának, munkakedvének növekedését, javítja a cég közösségen belüli elismertségét.
 • Az önkéntes munka informális és non-formális tanulási lehetőséget nyújt, az életen át tartó tanulás fontos eszköze.
 • Az önkéntes munka lehetőség az egyének számára, hogy képessé tegyék önmagukat a fejlődésre, az önkifejezésre, kreativitásuk megmutatására.
 • Az önkéntes tevékenység GDP-hez való hozzájárulása a gazdasági értékét és a gazdasági tevékenység egészéből való részesedését tekintve is igen jelentős.

Önkéntes Szótár

Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben – ellenszolgáltatás nélkül – végzett munkát értjük. Kivéve, ha:

 • az önkéntes a tevékenységét saját maga vagy közeli hozzátartozója javára végzi,
 • a tevékenység jogszabályon, jogerős bírósági határozaton,
 • illetve hatósági kötelezésen alapul, vagy a felek között más jogviszony áll fenn.

Önkéntes lehet bármely cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy 10. életévét betöltött, kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy. Korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszony létesítéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

Az állami-önkormányzati szervek, illetve a közhasznú szervezetek és az egyházak alaptevékenységükhöz kötődően foglalkoztathatnak önkéntest; profitorientált szervezetek, személyek (pl. szociális, egészségügyi vállalkozás) önkéntest csak az általuk nyújtott közszolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve bizonyos ezekhez kapcsolódó többletszolgáltatások (pl. hospice, iskolai tábor) érdekében foglalkoztathatnak.

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény elsődleges célja az volt, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységet – mint jogviszonyt – szabályozza, intézményesítse. Továbbá kedvezmények, garanciák biztosításával ösztönzi, népszerűsíti a szervezetek és az állampolgárok részvételét az önkéntes tevékenységben.

A fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Ez alapvetően szóbeli megállapodás, amit a törvényben meghatározott esetekben írásba kell foglalni. Kötelező az írásba foglalása, ha:

 • az önkéntes szerződést határozatlan időre, vagy legalább 10 napra kötötték;
 • az önkéntes korlátozottan cselekvőképes vagy kiskorúsága miatt cselekvőképtelen (ide nem értve az egyszeri, legfeljebb 1 nap időtartamú önkéntes tevékenységet);
 • az önkéntes a törvényben meghatározott juttatásban részesül;
 • az önkéntes tevékenységet külföldön végzik;
 • az önkéntes az Európai Unión kívüli állam polgára;
 • bármelyik fél azonnali felmondáshoz való jogát korlátozzák;
 • az önkéntes ezt kéri;
 • ezt jogszabály elrendeli.
 • a fogadó szervezet által biztosított munkaruházat, védőfelszerelés;
 • utazás, szállás, étkezés költsége;védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás;
 • az önkéntes részére biztosított – az önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges – iskolarendszeren kívüli képzés költségei;
 • az önkéntesnek az önkéntes tevékenység során bekövetkező halála, testi sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, illetve balesetbiztosítás, illetve annak díja, valamint az önkéntes által okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítás, illetve annak díja;
 • az önkéntesnek biztosított napidíj, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát;
 • az önkéntesnek nyújtott jutalom, feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát.

Önkéntesek bejelentése

A közérdekű önkéntes foglalkoztatása révén járó kedvezmények igénybe vételéhez a fogadó szervezetnek be kell jelentkeznie a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásába. Ennek első lépése a bejelentkezési lap kitöltése. (A fogadó szervezet a későbbiekben azt is köteles jelezni, ha a bejelentkezési lapon feltüntetett adatok megváltoztak). A bejelentkezési laphoz csatolandó kötelező mellékletek felsorolását a törvény 11. §-a tartalmazza.

További információ, dokumentumok letöltése:

http://www.civil.info.hu/modules/Sections/14