A projekt bemutatása

warning: Illegal string offset 'files' in /home/mecses/public_html/fenypont/modules/upload/upload.module on line 281.

Rövid bemutatás

A szervezet az ÖC hálózatát kiegészítve, a felnőtt lakosság önkéntességre való hajlandóságának és a fogadó szervezetek számának növelése érdekében programot valósít meg és Önkéntes Pontot hoz létre, melyben kommunikációs csatornákon, rendezvényeken keresztül népszerűsíti a programot. Toborozza és felkészíti az önkéneseket és a fogadó szervezeteket. Eközben önkéntes jó gyakorlatokat gyűjt, és mutat be, információt szolgáltat. Személyre szabott szolgáltatásokat nyújt az önkéntesek számára.

Indokoltság

Felmérés alátámasztotta az önkéntes tevékenység szükségességét. 2011-ben az Önkéntesség Európai Évében együttműködve a Békés Megyei önkéntes Centrummal egy kérdőíves vizsgálatot valósult meg az érintett személyek és a településen működő civil szervezetek körében. A végzett lekérdezés kiterjedt az önkéntes tevékenység iránti igényre, e területen szerzett jártasságukra is. A területen tevékenykedő civil szervezetek jelentős részének kevés, 1-2 főállású alkalmazottja van, így munkájukat nehezen tudják gördülékenyen végezni. A lekérdezett 20 civil szervezetből 5 szokott önkénteseket fogadni. Bár nem ismeretlen körükben az önkéntesség, sokan nem ismerik ennek módját, nincsenek teljesen tisztában a törvényi szabályozással. A lekérdezett szervezetekből 17 szeretne önkénteseket fogadni, venné szívesen önkéntesek segítségét. Leginkább adományok gyűjtésében, adminisztratív és technikai munkákban, a szervezet szélesebb körben történő megismertetésében, rendezvények szervezésében, pályázatfigyelői, pénzügyi munkában igényelnének segítséget. E területen végzett kutatások alátámasztották, hogy nem csak az önkéntes tevékenység, hanem a szervezetek számára az önkéntes tevékenységben rejlő potenciál fontosságára is fel kell hívni a figyelmet.
Sok civil és szociális célú szervezet szívesen fogadna hátrányos helyzetű lakosok köréből is önkénteseket munkájukhoz, csak nem tudják, hogyan fogadják őket. Az Egyesület feladatai során széles kapcsolati hálót alakított a helyi önkormányzattal és intézményeivel, valamint a civil szervezetekkel. Ez lehetőséget ad a projekt sikeres megvalósítására.
A projekt várt eredménye, hogy az önkéntes program keretében, ahol az önkéntesek a szociális intézmények és ellátottai, valamint otthonukban élő, segítségre szoruló magánszemélyek számára nyújtanak segítséget. 120 önkéntes végez önkéntes tevékenységet összesen 2500 órában legalább 3 szervezetnél a projekt futamideje alatt. A projekt eredményeként létrejön 1 db Önkéntes Pont. Jó gyakorlatokat gyűjt.

Hosszútávú cél

Az önkéntesség elterjesztése, szervezetek körében elterjedt az önkéntes segítés igénybevétele
Önkéntes pontok létrehozása; A fogadó szervezetek foglalkoztassanak önkéntes koordinátort; pályakezdő munkanélküliek, idősek, alacsony iskolai végzettségűek, csökkent munkaképességű lakosok aktivitásnak megőrzése az önkéntes munka által; a pályakezdők körében elterjed az önkéntes munka általi munkatapasztalat szerzés; önkéntes igazolvány, önkéntes tevékenységet igazoló irat kiadása, mely előnyt jelent munkalehetőségeknél.

Közvetlen cél

Az önkormányzat és azon intézményei fogadnak önkénteseket; elektronikus nyilvántartás készül; 1 honlap készül; minimum 120 önkéntes bevonása, akik 2500 órát tevékenykednek összesen; önkéntesek közvetítése az Önkéntes Pont által; innovatív eszközként elkészül a felkészítési dokumentumok infokommunikációs akadálymentesítése;
a településen és környékén az Önkéntes Pont ismerté tétele; az önkéntesek részt vesznek a segélyek természetbeli juttatásában, adományok gyűjtésében és osztásában;
a településen működő intézmények, szervezetek elköteleződnek az önkéntesség mellett; a település hátrányos helyzetű csoportjai részvételének növelése az önkéntes tevékenység végzésében; önkéntesség elterjesztésével a munkaerő-piaci re-integrációt célzó szolgáltatások eredményessége és hatékonysága javul; 1 Önkéntes Pont létrehozása; önkéntesség, mint munkatapasztalat fejlesztő eszköz elismertté tétele a felhasználói kör (fogadó szervezetek) körében, így a hosszú távú együttműködések megalapozása; helyi szintű partnerségek fejlesztése; helyi szintű szolgáltatások bővítése; lokális szükségletekre reagáló önkéntes program megvalósítása, fejlesztése, fenntarthatóságának megteremtése; a fogadó szervezetek „képessé tétele” az önkéntesek fogadására; az önkéntesek foglalkoztatásának irányelvei kidolgozásának segítése a fogadó szervezeteken belül; önkéntes törvény megismertetése a fogadó szervezetekkel, önkéntesekkel, partnerekkel.