A projekt szakmai tartalma

warning: Illegal string offset 'files' in /home/mecses/public_html/fenypont/modules/upload/upload.module on line 281.

Projektmenedzsment felállítása

A projekt megkezdése, projektmenedzsment felállítása; szakmai munkatársak, menedzsmenttagok, önkéntesek és együttműködő partnerek tájékoztatása a projektről, feladatismertetés.
Önkéntes Pont beindítása Mezőberényben. Önkéntes Megállító Tábla elkészítése.

Beszerzések

A fogyatékkal élők önkéntes zenekarának eszközeként hangosításhoz szükséges eszközök vásárlása.

Kommunikációs, népszerűsítő tevékenységek

Az ÖKA ajánlása alapján, kommunikációs terv készítése; önkéntes jó gyakorlatok, tapasztalatok gyűjtése, azok bemutatása az esettanulmányban; Projekt honlap készíttetés; Projekt nyitó-és zárórendezvény-szervezés vásárlás; Népszerűsítés, toborzás; Az önkéntesség szellemiségének eljuttatása a szélesebben vett környezethez, ennek érdekében népszerűsítő eszközök, szóróanyagok készülnek, médiumokban történő megjelenések és rendezvények valósulnak meg; A leendő fogadó szervezetek körében az önkéntesség terjesztése; Munkaügyi kirendeltségeken (Békés) a hátrányos helyzetű munkavállalók számára tájékoztatók megtartása; informális önkéntesség népszerűsítése a saját és egyéb szervezetek rendezvényein; részvétel egyéb szervezetek rendezvényein, népszerűsítve az önkéntességet; Kötelező nyilvánosság biztosítása.

Együttműködés a mentorral

A mentor projekttevékenységekbe történő bevonása, projektmenedzsment találkozókon való részvétele.

Adatbázis, elektronikus nyilvántartás kidolgozása, vezetése

Adatbázis kidolgozása az ÖKA által elkészített módszertan alapján, annak folyamatos vezetése, frissítése, valamint arról egy összefoglaló jelentés készítése és megküldése a Békés megyei Önkéntes Centrumnak.

Felkészítő tevékenység

Önkéntesek felkészítése szociális és egészségügyi területen végzett önkéntes munkára (4 alk.), a Koordinátorok felkészítése. Fogadó szervezetek felkészítése önkéntesek fogadására Önkéntes Menedzsment Felkészítés által.

Személyre szabott szolgáltatások

A program ideje alatt az önkéntes Pont keretein belül alábbi személyre szabott szolgáltatásokat nyújtjuk:
A programhoz kapcsolódó önkéntesek, magánszemélyek számára személyes tanácsadások biztosítása; Havi 1 alkalommal orientációs találkozó megszervezése önkéntesek számára, ahol szakember segítségével kiválasztásra kerülhet a számukra legmegfelelőbb önkéntes tevékenység; Mentálhigiénés tanácsadás az önkénteseknek. A szociális és egészségügyi területen tevékenykedő önkénteseknek szüksége van segítő beszélgetésekre, melyek megelőzik az önkéntesek kiégését; Fogadó szervezeteknek tanácsadás biztosítása; Fogyatékkal élők számára akadálymentesített felkészítő kézikönyv készítése külső szolgáltató bevonásával.

Közvetítés

Az önkéntesek közvetítése érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő fogadóhelyre folyamatos munkavégzéshez, vagy akciókhoz; Kapcsolattartás az önkénteseket fogadó szervezetekkel. A szervezetek havonta átadják a náluk tevékenykedő önkéntesek munkavégzést igazoló elszámoló lapot. Emellett röviden tájékoztatják a Pontot az önkéntesek tevékenységéről, a munka folyamatáról, az esetleges problémákról, nehézségekről.

Információszolgáltatás

Folyamatos tájékoztatás az önkéntesek és a szervezetek részére lehetséges önkéntes tevékenységekről, illetve újabb önkéntesek fogadásáról, lehetséges önkénteseknek, szervezeteknek az önkéntesség törvényi hátteréről, kötelezettségeikről, jogaikról.

Esettanulmány készítése

A program megvalósítását, az eredményeit, az összegyűjtött jó gyakorlatokat, és az önkéntesség helyi sajátosságait bemutató esettanulmány elkészítése.

Együttműködések kialakítása

Békés Megyei Önkéntes Centrummal: Közös programok szervezése, rendezvények, akciók bonyolítása, tapasztalatcsere látogatások szervezése a náluk tevékenykedő önkéntesekkel. Szakmai tanácsadások kérése, előadások megtartása a szervezet rendezvényein; Önkormányzatokkal, Munkaügyi Kirendeltségekkel, Helyi, térségi civil szervezetekkel, intézményekkel; Illetve megye más önkéntes pontjaival, Békés megyei Önkéntes Információs Ponttal.